The Future of Content Creator

Dokumentasi untuk acara bertajuk "The Future of Content Creation", yang diadakan pada hari Senin tanggal 20 November, di ruang Ki Hajar Dewantara FIS UNY. Acara ini diadakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi yang bekerjasama dengan Kaskus.

Galeri: 
Gambar